torsdag 17 september 2015

Om eventuell intraprenad vid Sollefteå sjukhus och utspel om färre akutsjukhus


Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland behandlade i förra veckan det omdiskuterade förslaget om förändringar i arbetsfördelningen mellan länets tre sjukhus (se blogg 25/8). Som väntat beslutades att ta fram ett fördjupat underlag i form av konsekvensanalyser ur olika perspektiv. Mindre väntat var att den röd-gröna majoriteten ställde sig bakom oppositionens förslag att ”utreda möjligheten för personalen att driva hela eller delar av verksamheten vid Sollefteå sjukhus som intraprenad”.

För ganska många år sedan lanserades intraprenader som något av ett alternativ till konkurrensutsättning och upphandling av privata aktörer. Tanken är att verksamheten ska bedrivas med betydligt större frihetsgrader för personalen jämfört med den traditionella förvaltningsformen men med bibehållen offentlig anställning.

Med tiden kan man nog säga att entusiasmen för denna lösning svalnat något och någon mer utbredd företeelse har intraprenaderna inget blivit. Sökning på nätet tyder på att de tycks vara vanligast med denna – inte helt vanliga - driftform inom äldrevården. Något svenskt sjukhus drivs inte på intraprenad och inte heller – såvitt jag vet – delar av sjukhus.

En särskild utmaning i fallet Sollefteå blir nog att hitta en vettig avgränsning i förhållande till den organisation med länskliniker och länsklinikchefer som nyligen satts i sjön och som ska svara för att samordna verksamheten vid länets sjukhus – inklusive det i Sollefteå.

För övrigt tyder en artikel av veckans nummer av Dagens Medicin att utredningen om den högspecialiserade vården under ledning av förre SBU-direktören Måns Rosén kan vara beredd att ta ut svängarna. Enligt tidningen planerar utredningen ”att föreslå en särskild utredning om hur många akutsjukhus Sverige ska ha”. Rosén anser att ”det är realistiskt att tro att man med färre och större akutsjukhus skulle kunna rädda fler liv”.

Till saken hör att utredningens direktiv är tydligt avgränsade till att avse den högspecialiserade vården och ingenting annat. Möjligen kan inspelet vara något av en försöksballong för att se vilka reaktionerna blir från olika håll i denna ingalunda okontroversiella fråga. Ser med spänning fram mot facit som kommer i november då utredningen ska vara klar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar