måndag 28 september 2015

Fel om intraprenader - men ändå rätt!


I en tidigare Blogg (17/9) skrev jag att mig veterligen drivs inget svenskt sjukhus som intraprenad. Påståendet framfördes mot bakgrund av att Landstinget Västernorrland beslutat utreda möjligheterna till en sådan organisationsform för sjukhuset i Sollefteå.

Påståendet var felaktigt i så måtto att lasarettet i Enköping faktiskt drivits som just intraprenad under ett antal år. Till saken hör dock att landstingsfullmäktige i juni i år beslutade att intraprenaden ska avvecklas. Av beslutsunderlaget framgår att sjukhuset ”inte kunna utnyttja intraprenadens möjligheter i någon större grad” och att ”intraprenaden inte anses ha haft någon reell effekt”.

Summa summaren; jag hade fel men fick ändå rätt! Hur det går i Sollefteå återstår att se. Den stora frågan där just nu är om de  föreslagna strukturförändringarna,  inklusive stängningen av sjukhusets förlossningsvård, kommer att bli av eller inte. I avvaktan på ett sådant ställningstaganden är det knappast intraprenadmöjligheten som tilldrar sig det största intresset.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar