onsdag 5 april 2017

Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar


Regeringen och vänsterpartiet har kommit överens om att föreslå riksdagen att privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas från och med 1 juli 2018. För närvarande är den grundläggande principen för sådana försäkringar att premien inte är avdragsgill för företaget och inte utgör en skattepliktig förmån för den anställde. Denna huvudregel är dock inte helt utan undantag.

I den mån försäkringen ersätter patientavgifter respektive läkemedelskostnader inom den offentliga vården upp till högkostnadsskyddet – vilket är vanligt - är denna del av premien (vanligtvis 1 till 3 procent) en skattepliktig förmån.  Företaget ska för denna del betala sociala avgifter, samtidigt som kostnaden är avdragsgill. Eftersom det rör sig om en så liten andel av kostnaden är detta av högst marginell ekonomisk betydelse för såväl den anställde som företaget.

Om arbetsgivaren betalar premien för en medförsäkrad familjemedlem är hela premien avdragsgill för företaget samtidigt som den utgör en skattepliktig förmån och belastas med sociala avgifter.

Det är svårt att bedöma om en förmånsbeskattning förmår bromsa tillväxten av denna typ av försäkringar. Till saken hör att allt fler försäkringar utgörs av så kallade gruppförsäkringar som förmedlas av banker eller fackliga organisationer och där den enskilde själv betalar premien. Dessa påverkas alltså inte av förslaget. Fortfarande svarar dock arbetsgivare för cirka 450.000 av de 670.000 sjukvårdsförsäkringar som är tecknade, allt enligt branschorganisationen Svensk Försäkring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar