måndag 8 februari 2016

Rapport med krav på effektivare sjukhusvård i England


NHS-sjukhusen i England slösar bort stora summor varje år på grund av ineffektivt utnyttjande av personalen, ett allt för stort beroende av bemanningsföretag samt onödigt dyra inköp. Till detta kommer att cirka 8.500 vårdplatser varje dag är blockerade av medicinskt färdigbehandlade patienter som inte kan skrivas ut på grund av brister i andra delar av vård- och omsorgssystemet.

För dessa slutsatser står medlemmen av överhuset Lord Carter of Coles (Labour) som på regeringens uppdrag svarat för en fristående granskning av den engelska sjukhusvården. I sin slutrapport ”Operational productivity and performance in English acute hospitals” (februari 2016) konstaterar han även att det finns orimligt stora skillnader mellan sjukhusen i en rad avseenden.

Några exempel på variationer i procent mellan lägsta respektive högsta värden
* Antalet sjukskötersketimmar per patient och dag; 144 %
* Sjukfrånvaro; 115 %.
* Infektionsfrekvensen efter primära knä- och höftledsplastiker; 700 %
* Genomsnittspriset för en höftprotes; 102 %.

Lorden bedömer att det på några års sikt borde vara fullt möjligt för NHS  att spara i storleksordningen 5 miljarder £, framför allt genom bättre personalplanering, mer effektivt utnyttjande av läkemedel och medicinsk utrustning, förbättrad fastighetsdrift samt mer centraliserad upphandling. För att detta ska vara möjligt krävs dock mycket aktiva åtgärder på alla nivåer inom organisationen, en process som som i sin tur måste stödjas av ett betydligt bättre underlag som gör det möjligt att jämföra produktivitet och kvalitet mellan olika sjukhus.

Att det finns en del att göra framgår av en artikel i dagens The Guardian (8/3) som vet berätta att Englands största sjukhusorganisation, Barts Health NHS Trust  i år väntas redovisa det största underskottet någonsin inom NHS – drygt 134 miljoner £. Barts svarar för driften av fyra sjukhus i östra London, har 15.000 anställda och betjänar cirka 2,5 miljoner invånare.  Överskridandet oroar inte minst Londons GP:s som befarar att resurser avsedda att stärka primärvården nu istället kommer att användas för att täcka sjukhusens minus.

Behovet av att förbättra effektiviteten inom sjukhusvården är förvisso inte ett unikt engelskt problem. I en kommande blogg ska jag återkomma till svenska sjukhus, vars produktivitet nog inte är den bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar