tisdag 19 april 2016

Ifrågasatt samband mellan volym och kvalitet


När jag refererade och kommenterade Måns Roséns utredning ”Träning ger färdighet” (blogg 8/1 2016) uttryckte jag en förhoppning om en ordentlig debatt om slutsatsen att cirka 500 dödsfall skulle ”kunna undvikas årligen, antalet komplikationer minskas och vårdtider kortas om patientvolymerna skulle öka till minst 100 ingrepp av en viss typ av åtgärder på svenska sjukhus”. Hittills har dock debattlustan varit sval.

Det enda undantag jag kunnat notera tidigare var ett kritiskt debattinlägg av de två kirurgerna Thomas Troëng och Ulf Haglund i Dagens Medicin. De båda menade att ”utredningen inte presenterat material som visar att ökad centralisering skulle leda till sänkt mortalitet – snarast att en sådan effekt är osannolik”. Till stöd för sina slutsatser hänvisade de båda till en SBU-rapport (”Volym och resultat”) från 2011.

Nu har jag dock blivit lite mer bönhörd i form av ett inlägg av kirurgen Claes Brodin i Dagens Medicin. Han menar att statistik från Svenska rektalcancerregistret visar att det finns ”flera sjukhus med mindre volym och bra resultat, liksom större enheter med sämre resultat, och vice versa”.  Brodin anser vidare att ”Roséns förenklade samband saknar ödmjukhet för sanningens komplexitet avseende svenska kirurgers operationsvolymer och kvalitet.”

I en replik skriver Måns Rosén ”att en del större sjukhus inte alltid har de bästa resultaten beror sannolikt på högre personalrörlighet och att fler kirurger delar på ingreppen. Så där finns också andra förbättringsmöjligheter för större sjukhus som dock inte förändrar slutsatsen att volym är en viktig faktor för bra resultat.”

Så långt den mediala diskursen. I nästa blogg återkommer jag till några av remissvaren på utredningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar