tisdag 26 april 2016

Fortsatt djup splittring i Västernorrland om vårdens organisation


Jag har tidigare betecknat Västernorrland som något av sjukvårdspolitikens ”vilda västern” med stora motsättningar mellan Ångermanland och Medelpad. I söndags tog sig den djupa splittringen uttryck i form av en välbesökt demonstration i Härnösand – mellan 15 000 och 20 000 deltagare – med krav på att landstinget inte ska besluta om förändringar i Sollefteå respektive Härnösand.

I morgon – onsdag 27/4 – ska nämligen landstingsfullmäktige ta ställning till förslaget att flytta den akuta ortopedin från Sollefteå till Örnsköldsvik, samtidigt som Sollefteå blir ett länscentrum för elektiv proteskirugi. Kritikerna menar att nästa steg är en avveckling av såväl BB som akut kirurgi vid sjukhuset, något som varit på tapeten tidigare men dragits tillbaka. För Härnösands vidkommande handlar det om en flytt av den rehabiliteringsmedicinska verksamheten till Sundsvall.

Motsättningarna i Västernorrland har fått såväl sjukhusdirektörer som ordföranden i landstingsstyrelsen på fall. Splittringen följer geografin och skär rakt igenom partierna, såväl V som S har drabbats av avhopp och interna motsättningar är vardagsmat.

I Sollefteå vill man importera Tiohundramodellen från Norrtälje där kommunen och det landstingsdrivna sjukhuset slagit ihop påsarna genom en ganska komplicerad juridisk konstruktion (kommunförbund i kombination med aktiebolag). Hur en sådan lösning ska gå att förena med den nyligen införda länsklinikorganisationen i Västernorrland är svårt att se. Å andra sidan är uppslutningen till denna länsövergripande styrmodell allt annat än total.

Nya in – och utspel lär följa oavsett vad som händer vid morgondagens fullmäktige! Inget talar för att debatten och motsättningarna kommer att falna än på länge, fortsättning följer med andra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar