söndag 10 april 2016

Studio Ett om krisande primärvård


P 1-programmet Studio Ett sände den 7/4 ett nästan 10 minuter långt inslag under rubriken ”Brist på läkare leder till uppsägningar”. Utgångspunkten för den för svensk primärvård nedslående verklighetsbeskrivningen var hämtad från en vårdcentral i kris, Kåge Morö Backe i Skellefteå. Utarbetade läkare, delegeringar till annan vårdpersonal som ett hot mot patientsäkerheten och osäkra ansvarsförhållanden var den bild som tecknades. Enligt reportaget har 12 % av landets vårdcentraler ett vakansläge för läkare på 50 % eller mer, framför allt i glesbygd. Förutom Västerbotten är det särskilt illa ställt i Örebro län, Dalarna, Blekinge, Gävleborg och Sörmland.

Svenska Distriktsläkarföreningens ordförande Ove Andersson menade att krävs en nationell primärvårdsreform av norsk modell för att åstadkomma en reell förbättring. Det västerbottniska landstingsrådet Robert Winroth (MP) konstaterade för sin del att utbildning och rekrytering av nya läkare tar alldeles för lång tid. Därför är det troligt menade han, att fysiska besök i allt större utsträckning kommer att behöva ersätta av distanslösningar vilket nog får betraktas som en rätt rimlig prognos enligt min uppfattning.

För egen del gav reportaget upphov till en hel del funderingar om nödvändigheten av att hitta bästa möjliga arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper, något som nog kräver en hel del nytänkande på sina håll. Det är knappast realistiskt att räkna med att det inom överskådlig tid är möjligt att uppnå en genomsnittlig distriktsläkartäthet på 1.500 per invånare. Att i det läget hävda att dagens fördelning av arbetsuppgifter är den enda rätta och patientsäkra är knappast hållbart. Utmaningen är att genomföra en uppdragsväxling på ett ännu mer systematiskt sätt, utan att tumma på patientsäkerhet eller rimlig nivå på patientsäkerheten.

Lyssna gärna på reportaget som Du hittar här.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6405997

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar