torsdag 9 mars 2017

Överraskande privatiseringsförslag

Den tidigare flitige statlige sjukvårdsutredaren Göran Stiernstedt (GS) har anlitats av socialdemokraterna i Stockholms läns landsting (SLL) för att lägga förslag på hur sjukvården i Stockholm kan bli effektivare. Hans rapport bygger i stora delar på det egna  betänkandet ”Effektiv vård” (SOU 2016:2) med en omfördelning av resurser från specialistvård till primärvård som en bärande tanke.

GS är inte oväntat kritisk till det stora utbudet av vårdval inom SLL (32 stycken), som han menar är kostnadsdrivande och medför tydlig risk för indikationsglidning. Däremot blev jag – och kanske också hans uppdragsgivare - överraskad över förslaget att lägga ut ett befolkningsansvar inklusive drift att ett akutsjukhus på entreprenad. Den såg jag faktiskt inte komma som en följd av ett (S)-uppdrag, allra helst inte i tider av diskussion om vinster i välfärden!

Förslaget motiveras av de goda erfarenheterna från S:t Görans sjukhus som drivs av Capio. GS menar att ”privata entreprenörer har starkare incitament och därmed lite större förutsättningar att ska effektivitet i utförandet”.

Bland hans förslag i övrigt kan nämnas följande.
  • Primärvårdens ansvar bör gälla dygnet runt, på sikt bör remisstvång till sjukhusens akutmottagningar införas
  • Detaljstyrning bör minska och den centrala administrationen inom SLL bör bantas med ”tiotals procent”

 Om man bortser från ovanstående överraskningsmoment är det mesta något av en repris på ”Effektiv vård”. Tack och lov dock att det inte rör sig om en ny tegelstensroman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar