torsdag 4 juni 2015

Engelska sjukhus under tvångsförvaltning


Tre engelska sjukhusorganisationer har hamnat under vad som närmast får beskrivas som tvångsförvaltning, eller "special measures" som det så vackert heter på NHS-språk. Mid Essex Hospital Services Trust är en av de tre och varför är inte svårt att förstå när man studerar incidensrapporteringen. Under perioden oktober till och med december 2014 registrerades 44 allvarliga avvikelser innefattande bland annat flera oväntade dödsfall och oförmåga att garantera acceptabel patientsäkerhet i vården av såväl utsatta barn som vuxna.

The Guardian rapporterar att interna dokument visar att de tre organisationerna känt till bristerna och försökt åtgärda dem, utan att lyckas. I vissa fall har ledningen till och med försökt dölja missförhållandena. Särskilt allvarligt ser man på att man i Mid Essex registrerat icke legitimerad personal som legitimerade sjuksköterskor för att bättra på statistiken!

NHS centralt tar nu ett fast grepp över sjukhusen i akt och mening att vända utvecklingen med hjälp av externa "överrockar", något som går under beteckningen "success regime". 

I en tidigare artikel har samma tidning för övrigt beskrivit den växande kritiken mot ett allt större inslag av dyrbara hyrläkare och –sköterskor inom NHS, en diskussion som känns anmärkningsvärt bekant.

Vem var det som sa att statlig sjukvård skulle vara en garant för jämlik vård av hög kvalitet?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar