torsdag 4 juni 2015

NEJM om Brasiliens satsning på primärvård


The New England Journal of Medicine (NEJM) publicerar under 2015 en serie artiklar som översiktligt beskriver olika länders sjukvårdssystem. I varje artikel beskrivs även vilken behandling som erbjuds två ”typpatienter”; en 23-årig frisk kvinnas första förlossning respektive en 55-årig man som drabbas av en lindrig hjärtattack.

I veckans nummer av NEJM är det jättelandet Brasilien som uppmärksammas i allmänhet och dess satsning på en snabb utbyggnad av primärvården i form av lokala multidisciplinära behandlingsteam i synnerhet. Det är väl tveksamt om det går att dra några direkta paralleller mellan svensk respektive brasiliansk vårdutveckling men det finns faktiskt en del gemensamma drag mellan de två sjukvårdssystemen. Vilka dessa är kan den som är intresserad själv bilda sig en uppfattning om, här är länken.

På tal om Sverige var det för övrigt detta land som fick inleda länderbeskrivningen i en artikel av Anders Anell, läs den gärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar